Thông tin!

Máy Chủ DAVIAS

Alpha Test: 19H ngày 01/07/2024 - Open Beta: 13H ngày 03/07/2024

Thông tin Server

 • Exp : x500
 • Tỉ lệ Drop : 20%
 • Phiên bản : Season 6.9
 • OPEN nhận 20.000 point
 • Giới hạn Reset 5lần/ngày
 • Antihack : Phiên bản Pro, Chống hack 99%
 • Alpha Test : 19H ngày 01/07/2024
 • Open Beta : 19H ngày 03/07/2024

Tạo nhân vật

 • Đấu Sĩ (MG) : Cần 220 Level
 • Chúa Tể (DL) : Cần 250 Level
 • Thuật Sĩ (SUM) : Cần 300 Level
 • Thiết Binh (RF) : Cần 350 Level
 • Tạo NV mới : 0 Reset / 650000 Point / 2.000.000.000 Zen
 • Tạo Guild : Cần 400 Level

Thông tin Sub

Sub 1-PK-Event 2-NonPK-Event 3-TreoOff 20
Quái vật Không
Giao dịch Không
Hòm Đồ Không
PK (PvP) Không Không Không
Event Không Không
Chao Golbin Không Không

Lộ trình phát triển

Thời gian Mở tính năng / Sự kiện Sub
Ngày Đầu Open Iteam Thần cấp 7 All Sub
Ngày Đầu Open Max +9 wing 2 & vkr 1 & ring pen+2 All Sub
3 Ngày Sau iteam+11 Mở Boss Gold Sub 1
Sau 1 Tuần Mở Sói Tinh ring pen +4 All Sub
Sau 2 Tuần iteam+ 13 & Nâng Cấp vkr 2 All Sub
Sau 3 Tuần Mở wing 2.5 : Sói Hoàng Kim All Sub
Sau 4 Tuần Nâng Cấp item 380 & VK 380 ring pen +6 All Sub
Sau 5 Tuần iteam +15 wing 3 Sub-1
Sau 6 Tuần nâng Cấp item 400 : VK 400 ring pen+8 All Sub
Sau 7 Tuần Mở Wing 4 All Sub

Thông tin cần biết

Tính năng / Item Cách nhận Sub / Thông tin
Lông vũ
HHHT
Map Icarus
Kanturu Relics
Sub-1-2
Linh hồn chiến mã
Quạ tinh
Train tại: Kanturu Relics Sub-1-2
Đá nguyên Triy Train tại: Kanturu Relics Sub-1-2
Train Drop Ngọc Train tại: Map ALL Sub-1-2
Rửa tội trong Game Lệnh /Pkclear Cần Zen
Tẩy điểm trong Game Lệnh /taydiem Cần Zen
Tẩy Master trong Game Lệnh /taymaster Miễn Phí
Reset trong Game Lệnh /resetauto Cần Zen

Sự kiện!

Đua TOP Alpha Test

Thời gian sự kiện: 19H ngày 01/07/2024 ~ 13h ngày 03/07/2024

Thông tin sự kiện Đua Reset ALL
 • 3 Người Đầu Tiên Đạt Top Reset 1 2 3 Sẽ Nhận Thưởng
 • Phần Thưởng Được Trao Sau Khi Open
 • 1 tài khoản / 1 IP chỉ được nhận tối đa 1 phần thưởng
TOP Phần thưởng Ghi chú
500.000 Wcoin Phần thưởng được trao cho Top 1
300.000 Wcoin Phần thưởng được trao cho Top 2
200.000 Wcoin Phần thưởng được trao cho Top 3

Thời gian sự kiện: 19H ngày 01/07/2024 ~ 13h ngày 03/07/2024

Thông tin sự kiện Đua Top Boss
 • 3 Người Đầu Tiên Đạt Top Boss 1 2 3 Sẽ Nhận Thưởng
 • Phần Thưởng Được Trao Sau Khi Open
 • Điểm Boss Tối Thiểu 200 Điểm Mới Tính
 • 1 tài khoản / 1 IP chỉ được nhận tối đa 1 phần thưởng
TOP Phần thưởng Ghi chú
500.000 Wcoin Phần thưởng được trao cho Top 1
300.000 Wcoin Phần thưởng được trao cho Top 2
200.000 Wcoin Phần thưởng được trao cho Top 3

Sự kiện!

Đua TOP Open Beta

Thời gian sự kiện: 19H ngày 03/07/2024 ~ 19h00 ngày 10/07/2024

Thông tin sự kiện Đua TOP Boss Cá Nhân
 • Tính Số Lần Điểm Cao Nhất
 • Phần Thưởng Chỉ Trao Cho Top 1,2,3
 • 1 IP Chỉ Nhận Được 1 Giải
 • Phần Thưởng Bấm Vào Class Bên Dưới Để Xem
TOP Phần thưởng Ghi chú
1 Wing2 Luck MNL Phần thưởng được trao cho Top 1
1 Wing2 Luck Phần thưởng được trao cho Top 2
1 Wing2 Trắng Phần thưởng được trao cho Top 3

Thời gian sự kiện: 19H00 ngày 03/07/2024 ~ 19h00 ngày 10/07/2024

Thông tin Sự Kiện Top Huyết Lâu
 • Tính Số Điểm Cao Nhất
 • Phần Thưởng Chỉ Trao Cho Top 1,2,3
 • 1 IP Chỉ Nhận Được 1 Giải
 • Phần Thưởng Bấm Vào Class Bên Dưới Để Xem
TOP Phần thưởng Ghi chú
1.000.000 Wcoin Phần thưởng được trao cho Top 1
700.000 Wcoin Phần thưởng được trao cho Top 2
300.000 Wcoin Phần thưởng được trao cho Top 3

Thời gian sự kiện: 19H ngày 03/07/2024 ~ 19h00 ngày 10/07/2024

Thông tin sự kiện Đua Top Huyết Lâu
 • Tính theo bảng xếp hạng người có vị trí cao nhất sẽ nhận giải thưởng
 • 3 Người Đạt Top 1 2 3 Sẽ Nhận Giải
 • 1 IP Chỉ Nhận Tối Đa 1 Giải
TOP Phần thưởng Ghi chú
1.000.000 Wcoin Phần thưởng được trao cho Top 1
700.000 Wcoin Phần thưởng được trao cho Top 2
300.000 Wcoin Phần thưởng được trao cho Top 3

Thời gian sự kiện: 19H ngày 03/07/2024 ~ 19h00 ngày 10/07/2024

Thông tin sự kiện Đua Quảng Trường Quỷ
 • Tính theo bảng xếp hạng người có vị trí cao nhất sẽ nhận giải thưởng
 • 3 Người Đạt Top 1 2 3 Sẽ Nhận Giải
 • 1 IP Chỉ Nhận Tối Đa 1 Giải
TOP Phần thưởng Ghi chú
1.000.000 Wcoin Phần thưởng được trao cho Top 1
700.000 Wcoin Phần thưởng được trao cho Top 2
300.000 Wcoin Phần thưởng được trao cho Top 3

Thời gian sự kiện: 19H00 ngày 03/07/2024 ~ 19h00 ngày 10/07/2024

Thông tin sự kiện Đua TOP Hỗn Nguyên Lâu
 • Tính theo bảng xếp hạng người có vị trí cao nhất sẽ nhận giải thưởng
 • 3 Người Đạt Top 1 2 3 Sẽ Nhận Giải
 • 1 IP Chỉ Nhận Tối Đa 1 Giải
TOP Phần thưởng Ghi chú
1.000.000 Wcoin Phần thưởng được trao cho Top 1
700.000 Wcoin Phần thưởng được trao cho Top 2
300.000 Wcoin Phần thưởng được trao cho Top 3