Cập nhật phiên bản Season 6.3 Plus Wing 1-2-3

Chào đón năm mới 2019 với phiên bản mới Season 6.3 Plus ra mắt

 • 15 Giờ Này 12/11/2019 - Chính Thức Mở Cửa Máy chủ mới
 • Tặng anh em tân thủ toàn server 20 lần reset + 400 level
 • Phiên bản season 6 với nhiều tính năng hấp dẫn online đông
 • Chính thức cập nhật Anti hack phiên bản mới nhất

[1]Thiên Vương

 • 15 Giờ Này 12/11/2019 - Chính Thức Mở Cửa Máy chủ mới
 • Tặng anh em tân thủ toàn server 20 lần reset + 400 level
 • Phiên bản season 6 với nhiều tính năng hấp dẫn online đông
 • Chính thức cập nhật Anti hack phiên bản mới nhất
 • 15 Giờ Này 6/9/2019 - Chính Thức Mở Cửa Máy chủ mới
 • Tặng anh em tân thủ toàn server 20 lần reset + 400 level
 • Phiên bản season 6 với nhiều tính năng hấp dẫn online đông
 • Chính thức cập nhật Anti hack phiên bản mới nhất
Giờ diễn ra Hoạt động
THỎ TRẮNG 3 Tiếng / 1 lần - đầu cổng Arena (0h40)
THIÊN GIỚI 3 Tiếng / 1 lần - Devias - HOA TIÊN (1h05)
KUNDUN ATTACK 3 Tiếng / 1 lần - đầu cổng Arena (1h50)
X2 EXP-DROP 3 Tiếng / 1 lần - Trong 15 phút (2h05)
EVENT SANTA 2 Tiếng / 1 lần - Devias - 5 phút (0h15)
LUCKY COIN NPC tọa độ 142 - 136