Ra Mắt Máy Chủ Season 6.9: DAVIAS !

Alpha Test: 19H00 ngày 02/07/2024 - Open Beta: 19H00 ngày 04/07/2024

Thông tin Server

 • Exp : 499x
 • Tỉ lệ Drop : 20%
 • Exp Master : 499x
 • Phiên bản : Season 6.9
 • Giới Hạn Reset : 5 lần / ngày
 • Giới Hạn IP Online : 2 Tài Khoản / 1 PC
 • Antihack : Phiên bản Pro, Chống hack 99%
 • Alpha Test : 19H ngày 02/07/2024
 • Open Beta : 19H ngày 04/07/2024

Tạo nhân vật

 • Đấu Sĩ (MG) : Cần 220 Level
 • Chúa Tể (DL) : Cần 250 Level
 • Thuật Sĩ (SUM) : Cần 300 Level
 • Thiết Binh (RF) : Cần 350 Level
 • Tạo Guild : Cần 400 Level
 • Tạo NV mới : 0 Reset / 20.000 Point / 2.000.000.000 Zen

Thông tin Sub

Sub 1-PK-Event 2-NonPK-Event 3-TreoOff 20
Quái vật Không
Giao dịch Không
Hòm Đồ Không
PK (PvP) Không Không Không
Event Không Không
Chao Golbin Không Không

Lộ trình phát triển

Thời gian Mở tính năng / Sự kiện Sub
Ngày Đầu Open Item +9 , item 400, Vũ Khí 400, ring pen+2 All Sub
3 Ngày Sau Item+11 Mở Boss Lớn Sub 1
Sau 1 Tuần Wing2, 1 dòng socket, cộng hưởng 2op All Sub
Sau 2 Tuần Sói tinh, ngựa bậc 2, ring pen +4 All Sub
Sau 3 Tuần Wing2.5, item 13, 2 dòng socket All Sub
Sau 4 Tuần sói vip ngựa víp, ring pen +6 cộng hưởng 3op All Sub
Sau 5 Tuần Item +15, 3 dòng socket All Sub
Sau 6 Tuần Wing 3, ring pen+8 All Sub
Sau 8 Tuần 4 dòng socket, cộng hưởng 4op All Sub
Sau 10 Tuần wing 4 & 5 dòng sockep All Sub

Thông Tin Máy Chủ

 • Miễn Phí Khởi Tạo Tất Cả Các Nhân Vật Từ Đầu
 • Phím H: Xem Thời Gian Sự Kiện Game
 • Phím N: Ngân Hàng Ngọc
 • Phím J: Ẩn Hiện Người Chơi
 • Phím F8: Menu Bảng Xếp Hạng
 • Phím F9: Thông Tin Và Vòng Quay May Mắn
 • Phím F10: Bật / Tắt Camera 3D
 • Phím Z: Cài Đặt Auto - Home: Tắt Mở Auto
 • Phím END: Kẹp Chuột Phải

Sự kiện!

Đua TOP Alpha Test

Thời gian sự kiện: 19H ngày 02/07/2024 ~ 13h ngày 04/07/2024

Thông tin sự kiện Đua Reset ALL
 • 3 Người Đầu Tiên Đạt Top Reset 1 2 3 Sẽ Nhận Thưởng
 • Phần Thưởng Được Trao Sau Khi Open
 • 1 tài khoản / 1 IP chỉ được nhận tối đa 1 phần thưởng
TOP Phần thưởng Ghi chú
500.000 Wcoin Phần thưởng được trao cho Top 1
300.000 Wcoin Phần thưởng được trao cho Top 2
200.000 Wcoin Phần thưởng được trao cho Top 3

Thời gian sự kiện: 19H ngày 02/07/2024 ~ 13h ngày 04/07/2024

Thông tin sự kiện Đua Top Boss
 • 3 Người Đầu Tiên Đạt Top Boss 1 2 3 Sẽ Nhận Thưởng
 • Phần Thưởng Được Trao Sau Khi Open
 • Điểm Boss Tối Thiểu 200 Điểm Mới Tính
 • 1 tài khoản / 1 IP chỉ được nhận tối đa 1 phần thưởng
TOP Phần thưởng Ghi chú
500.000 Wcoin Phần thưởng được trao cho Top 1
300.000 Wcoin Phần thưởng được trao cho Top 2
200.000 Wcoin Phần thưởng được trao cho Top 3

Sự kiện!

Đua TOP Open Beta

Thời gian sự kiện: 19H ngày 04/07/2024 ~ 19h00 ngày 11/07/2024

Thông tin sự kiện Đua TOP Boss Cá Nhân
 • Tính Số Lần Điểm Cao Nhất
 • Phần Thưởng Chỉ Trao Cho Top 1,2,3
 • 1 IP Chỉ Nhận Được 1 Giải
 • Phần Thưởng Bấm Vào Class Bên Dưới Để Xem
TOP Phần thưởng Ghi chú
1 Wing2 Luck MNL Phần thưởng được trao cho Top 1
1 Wing2 Luck Phần thưởng được trao cho Top 2
1 Wing2 Trắng Phần thưởng được trao cho Top 3

Thời gian sự kiện: 19H00 ngày 04/07/2024 ~ 19h00 ngày 11/07/2024

Thông tin Sự Kiện Top Huyết Lâu
 • Tính Số Điểm Cao Nhất
 • Phần Thưởng Chỉ Trao Cho Top 1,2,3
 • 1 IP Chỉ Nhận Được 1 Giải
 • Phần Thưởng Bấm Vào Class Bên Dưới Để Xem
TOP Phần thưởng Ghi chú
1.000.000 Wcoin Phần thưởng được trao cho Top 1
700.000 Wcoin Phần thưởng được trao cho Top 2
300.000 Wcoin Phần thưởng được trao cho Top 3

Thời gian sự kiện: 19H ngày 04/07/2024 ~ 19h00 ngày 11/07/2024

Thông tin sự kiện Đua Top Huyết Lâu
 • Tính theo bảng xếp hạng người có vị trí cao nhất sẽ nhận giải thưởng
 • 3 Người Đạt Top 1 2 3 Sẽ Nhận Giải
 • 1 IP Chỉ Nhận Tối Đa 1 Giải
TOP Phần thưởng Ghi chú
1.000.000 Wcoin Phần thưởng được trao cho Top 1
700.000 Wcoin Phần thưởng được trao cho Top 2
300.000 Wcoin Phần thưởng được trao cho Top 3

Thời gian sự kiện: 19H ngày 04/07/2024 ~ 19h00 ngày 11/07/2024

Thông tin sự kiện Đua Quảng Trường Quỷ
 • Tính theo bảng xếp hạng người có vị trí cao nhất sẽ nhận giải thưởng
 • 3 Người Đạt Top 1 2 3 Sẽ Nhận Giải
 • 1 IP Chỉ Nhận Tối Đa 1 Giải
TOP Phần thưởng Ghi chú
1.000.000 Wcoin Phần thưởng được trao cho Top 1
700.000 Wcoin Phần thưởng được trao cho Top 2
300.000 Wcoin Phần thưởng được trao cho Top 3

Thời gian sự kiện: 19H00 ngày 04/07/2024 ~ 19h00 ngày 11/07/2024

Thông tin sự kiện Đua TOP Hỗn Nguyên Lâu
 • Tính theo bảng xếp hạng người có vị trí cao nhất sẽ nhận giải thưởng
 • 3 Người Đạt Top 1 2 3 Sẽ Nhận Giải
 • 1 IP Chỉ Nhận Tối Đa 1 Giải
TOP Phần thưởng Ghi chú
1.000.000 Wcoin Phần thưởng được trao cho Top 1
700.000 Wcoin Phần thưởng được trao cho Top 2
300.000 Wcoin Phần thưởng được trao cho Top 3